Vedlikehold

Piano – en kulturell tungvekter

Gjennom sin mer enn 300 årige historie har pianoet utviklet seg til å bli det mest anvendte og ledende musikkinstrument. Verden over og i alle deler av samfunnet finner man pianoet som det samlende musikalske midtpunkt.

Det å kunne spille piano, enten det er for seg selv eller for andre, har alltid vært et ønske for mange. Kanskje spesielt i dagens travle samfunn er behovet for levende musikk og egen personlig musikkutfoldelse av større betydning enn noensinne.

Om du er proff eller glad amatør, – her er noen gode råd og tips som kan gi deg enda mer glede av ditt piano eller flygel.

Stemming og vedlikehold

Uavhengig av hvor mye man spiller, eller av kvaliteten på instrumentet, så bør et piano eller flygel stemmes regelmessig. Minst en gang i året. Dette er nødvendig for at det skal beholde sitt opprinnelige strengespenn og for å ivareta instrumentets klanglige kvalitet. I tillegg trenger spilleverket, klaviaturet og pedalene ettersyn og vedlikehold.

For å få full gyldighet av garantien ved kjøp av nytt piano eller flygel forutsettes det at man kan dokumentere årlig stemming og vedlikehold. Riktig og regelmessig pleie er den viktigste faktoren for lang levetid og full musikalsk glede av ditt instrument.

Klima/miljø

I vår del av verden er vi vant med at årstidene og været kan skifte brått og dramatisk, noe som gjør at de klimatiske betingelsene kan bli svært skiftende, også innendørs. Overgangen mellom mildt og temperert sommerklima til tørre og kalde vintre, gjør at det kan være tøft å være piano i Norge.

Et piano eller flygel består for en stor del av levende materialer, hovedsakelig tre. Dette gjør at det trives best i et stabilt inneklima med jevn luftfuktighet og temperatur, beskyttet mot direkte sollys, trekk og kulde.

Tidligere var det snakk om at et piano p.g.a. kulde og fukt ikke måtte stå mot yttervegg. Den byggtekniske utviklingen med bl.a. isolering og generelt høyere krav til klimakomfort og temperatur gjør at dette sjeldent eller aldri er noe problem lenger. Dagens utfordring er oftere at tette bygninger med moderne, effektiv oppvarming og ventilasjon blir for tørre om vinteren.

Utover de mer kortsiktige klimaendringer, som et plutselig fall i temperaturen ved f. eks transport eller ekstremt høy luftfuktighet i noen timer ved tordenvær om sommeren, er det viktigere å få kontroll over de klimasvingningene som er relatert til årstidene og fyringssesongen. For å si det enkelt er det i de fleste tilfeller om å gjøre å holde luftfuktigheten oppe om vinteren og nede om sommeren i rommet der pianoet eller flygelet står.

Hva kan du gjøre for å stabilisere klimaforholdene?

  • Plasser instrumentet i normale oppholdsrom. Unngå plassering eller lagring i kjeller, loft, garasje m.v. Unngå plassering direkte mot varmekilder, vinduer og ytterdører. Dersom pianoet må stå på gulvvarme kan det være nødvendig med isolasjon mellom gulv og instrument, og en sperre for å unngå luftgjennomstrømning innvendig i pianoet, eller alternativt å begrense bruken av gulvvarme der instrumentet står.
  • Anskaff et hygrometer, – gjerne et elektronisk med minnefunksjon. Få oversikt over situasjonen. Den relative luftfuktigheten bør ligge mellom 40 – 60 %.
  • Unngå langvarig høy innetemperatur om vinteren. Jo mer du fyrer jo tørrere blir det.
  • Unngå langvarig lufting i rommet der instrumentet er plassert, spesielt ved kaldt og klart vintervær eller lummert, fuktig sommervær. Lufting bør skje kort og effektivt.
  • Dersom man ønsker å kompensere med en luftfukter i vinterhalvåret, bør denne ha hydrostat og gjerne ha automatisk vannforsyning fra vannledningsnettet. Alternativt ved bruk av enklere typer må man være ekstra påpasselig med vannpåfylling, strømtilførsel og kontroll med hygrometer.
  • Dersom det ikke er mulig å holde de klimatiske verdiene innenfor akseptable grenser, bør man vurdere å bygge inn et klimaanlegg som er utviklet spesielt for piano og flygel. Rådfør deg med din autoriserte pianostemmer som kan hjelpe med dette

Pianostemmerens kvalifikasjoner

Helt siden Johan Seb. Bachs tid, hvor man utviklet ”den tempererte skala”, dvs. en utligning av skalaens 12 halvtoner, – så har pianostemming vært et fag. I tillegg til et godt musikalsk gehør krever pianostemmeryrket betydelig utdanning og erfaring. Vil du være sikker på at ditt instrument ivaretaes på en fagmessig korrekt måte er det avgjørende at du bruker en autorisert pianostemmer.

Norges Pianostemmer og Teknikerforening – N.P.T.F

Norges Pianostemmer og Teknikerforening ble stiftet i 1923, og har i dag ca. 70 medlemmer. En autorisert pianostemmer har minimum 3 års utdannelse og 2 års praksis før autorisasjonsprøven i N.P.T.F kan avlegges. Kvalitetskravene er høye, både faglig og etisk.

Gjennom medlemskap i, og tilknytning til, en rekke nasjonale og internasjonale foreninger og forbund, legger Norges Pianostemmer og Teknikerforening til rette for faglig oppdatering og etterutdanning av sine medlemmer.

Utover den pianotekniske delen med stemming og reparasjoner kan våre medlemmer også tilby diverse konsulenttjenester som for eksempel bistand ved kjøp og salg, verditaksering, skadetaksering i forsikringssaker m.m.

Norges Pianostemmer og Teknikerforening er tilsluttet International Assotiation of Piano Builders and Technicians (IAPBT), den Europeiske Piano Union (Europia-no), Nordic Pianotuners Assotiation (NPTA) og Hånd-veksbedriftenes Landsforbund (HBL).

Les mer på nptf.no

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Har du spørsmål angående våre tjenester? Ta gjerne kontakt via kontaktskjemaet, så kommer vi tilbake til deg.